Algemene voorwaarden

1. Bed & Breakfast Antoniushoeve (ook omschreven als B & B Antoniushoeve)

1.1
B & B Antoniushoeve is beschreven verschillende plaatsen: onze eigen website www.antoniushoeve.com, op www.Booking.com , op Facebook (B&B Antoniushoeve)Deze websites zijn  met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie bij B & B Antoniushoeve ten tijde van het bezoek door onze gasten.
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2
De B & B beschikt over twee 2-persoonskamers en twee 1-persoonskamers.
Kinderen zijn slechts welkom na overleg voor uw boeking.

Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.

1.3
Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 16.00 uur voor u beschikbaar. De uiterste inchecktijd is 21.00 uur.

De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter later of eerder arriveren, dan horen we dat graag op tijd van u. Aankomst na 21.00 uur is alleen mogelijk als u daarvan een bevestiging van ons hebt gehad.

In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

In verband met het rustige karakter van de B&B is het stil tussen 23.00 uur en 06.30 uur (in het weekend 07.00 uur).

Wij verzoeken u rekening te houden met andere gasten in het pand.

Het houden van feesten is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

1.4
Het ontbijt wordt geserveerd tussen 07.00 uur en 09.00 uur in de gastenwoonkamer.
Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.

Speciale wensen voor het ontbijt, glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etc., kunt u  aangeven tijdens uw reservering.

1.5
De kamers in onze B & B beschikken allemaal over een vaste wastafel met warm & koud stromend water, handdoeken en toiletartikelen, vanzelfsprekend is uw verblijf inclusief gebruik van linnengoed.

1.6
De auto kan gratis worden geparkeerd in de straat, motoren en fietsen kunnen worden geparkeerd op eigen terrein. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.7
Fietsen kunt u huren in Arcen of Velden.

1.8
De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij B & B Antoniushoeve voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.
De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten.

1.9
Het is niet toegestaan bezoek, van welke aard dan ook, te ontvangen tijdens uw verblijf in B&B Antoniushoeve. Bij overtreding van deze regel kan de eigenaar u verzoeken het pand te verlaten, zonder dat dit voor u recht op restitutie van betaling geeft.

2. Prijzen.

2.1
De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website: www.antoniushoeve.com
Prijzen zijn inclusief  gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, toeristenbelasting, BTW en eindschoonmaak.
Ontbijt en eventueel lunchpakket kunt u bij boeking aangeven.

2.2
Prijzen van B & B Antoniushoeve zijn steeds onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Het spreekt vanzelf dat na uw boeking en betaling uw prijs niet meer wijzigt.

2.3
Kamerhuur voor een paar uur is niet mogelijk.

2.4
Alle vermeldingen op onze website, op Booking.com en op onze facebookpagina worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

B & B Antoniushoeve is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling.

3.1
Reserveren geschiedt per boeking op onze website.

3.2
Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht met daarin de benodigde gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is.

3.3
Betaling van uw boeking geschiedt op onze website via een online betaling.
Bij annulering waarbij recht op restitutie bestaat, ontvangt u van ons schriftelijk bericht met het verzoek om ons uw IBAN-nummer door te geven.

3.4
Cadeaubonnen.

Cadeaubonnen zijn enkel geldig als zij zijn uitgegeven door B&B Antoniushoeve en als zodanig zijn voorzien van een uniek nummer dat door de B&B is aangemaakt.

 1. Annuleringsvoorwaarden.

  4.1 Vroege Boeking

  Wanneer een definitieve reservering voor de B & B is gemaakt, bevestigd en betaald geldt voor annulering van die reservering het navolgende:- Bij annulering tot 5 dagen voor de aankomstdatum is annuleren gratis.- Bij annulering van 14 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de  annuleringskosten 70 %. Ook kan, in overleg met u en afhankelijk van beschikbaarheid van onze kamers, een nieuwe verblijfsdatum worden vastgelegd.

  4.2 Naai- en quiltactiviteiten
   

  Bij annulering van een boeking voor een naai- of quiltactiviteit gelden de volgende regels:
  – Annulering tot 6 weken voor aankomst: u ontvangt het gehele bedrag retour
  – Annulering tot 4 weken voor aankomst: u ontvangt 50 % van het betaalde bedrag retour of u regelt een vervangster
  – Annulering binnen 4 weken voor aankomst: u regelt zelf een vervangster of, in overleg met u, wordt een andere datum vastgelegd.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient de gast de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen nadat de gast zijn/haar IBAN schriftelijk of per email heeft doorgegeven, aan de gast worden overgemaakt,.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Bij niet verschijnen (no-show) op de geboekte datum wordt het betaalde bedrag niet gestorneerd.

 

4.2 Boeking binnen 5 dagen voor aankomst

Bij een boeking binnen.5 dagen voor de aankomstdatum ontvangt de klant extra korting. Annulering, en dus terugbetaling van het reserveringsbedrag, is dan echter niet mogelijk.

4.3 Opzegging van de boekingsovereenkomst door B&B Antoniushoeve

B & B Antoniushoeve kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, verplichte sluiting vanwege maatregelen door de regering genomen (bijvoorbeeld Corona), natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In geval van bovenstaande calamiteiten ontvangt de gast het volledige betaalde bedrag retour. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging en/of het niet doorgaan van een evenement waarvoor u zich hebt ingeschreven, zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten.

5.1
Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid.

6.1
B & B Antoniushoeve kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart B & B Antoniushoeve tegen aanspraken dienaangaande.

B & B Antoniushoeve is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van B & B Antoniushoeve.

6.2
Door B & B Antoniushoeve wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van B & B Antoniushoeve.

6.3
De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).

Er dient zorgvuldig met de eigendommen van de B&B te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de B & B zoals de huiskamer, het sanitair (gemeenschappelijke ruimte) , de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Bed en Breakfast Antoniushoeve.

Breuk of beschadiging dient door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er eigendommen van de B&B kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1
Alle ruimten in B & B Antoniushoeve zijn rookvrij.
Roken is alleen toegestaan in de tuin rondom de B & B, waarbij de gast wordt verzocht de andere gasten niet te belasten met zijn/haar rookgedrag en het afval onmiddellijk op te ruimen.

Het gebruik van drugs (in elke voorkomende vorm) en lachgas is verboden in en rondom het pand.

Het gebruik van alcohol is slechts toegestaan voor zover dit geen overlast bezorgd aan de eigenaar en/of andere gasten. Bij dronkenschap zal de eigenaar u verzoeken het pand te verlaten, zonder dat enig recht op restitutie bestaat.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2
Alle voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

7.3
Indien een gast zich niet aan de regels (zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden) houdt, wordt hij/zij verzocht onmiddellijk het pand te verlaten, zonder recht op restitutie van zijn verblijfskosten. Bovendien zullen de kosten van het schoonmaken van de kamer aan de gast worden doorberekend.

8. Slotbepaling.

8.1
Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4
Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!